THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45

04-06-2022 20-19

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 45

(Từ 06/06/2022 đến 10/06/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

 

CS 57 HLTT

Hiếu+Dũng

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

3+4

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

 

 

5+6

 

 

 

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

7+8

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

2

 

Nga

18

 

Hoài Phương

18

 

Thủy

 

 

Mai Phương

 

 

Dũng

2

 

Tổng

40

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức