THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (sửa lần 1)

12-06-2021 13-48

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 46

(Từ 14/06/2021 đến 18/06/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

 

 

 

3+4

 

 

9h30

Đ/c Hùng họp Khoa 

CS56 GDTC (KTL2)

Hiếu+M.Phương

 

5+6

 

 

Họp BM và sinh hoạt

KH đề tài nhánh 2021 (Văn phòng BM)

 

 

7+8

 

 

Họp BM và sinh hoạt

KH đề tài nhánh 2021 (Văn phòng BM)

 

 

Ghi chú:

- Đ/c Hùng, đ/c H.Phương và đ/c M.Phương: giảng dạy các lớp học lại theo lịch của Nhà trường. 

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

0

 

Hiếu

0

1
Nga

0

 
H.Phương

0

 

Thủy

0

 

M.Phương

0

1

Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

0

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức