Thời khóa biểu tuần 47

19-06-2022 08-02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 47

 ( Từ ngày: 20/06/2021 Đến 25/06/2022)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

       

THI L2 CS 57 GDTC

ÁNH THỤC

 

 

 

3-4

       

THI L2 CS 57HL

ÁNH THỤC

 

5-6

           

 

 

7-8

           

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

   

2

Tô Xuân Thục

 

2

3

Nguyễn Ngọc sự

   

4

Nguyễn Tất Tuấn

   

5

Nguyễn Ngọc Ánh

 

2

6

NgThị Thu Hiền

   

7

Lê Trí Trường

   

Tổng

 

4

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức