Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia...

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN CẢ NƯỚC”

Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”
Thông báo Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TDTT TRÊN CẢ NƯỚC”

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các cá nhân, tổ chức trong các cơ sở đào tạo TDTT nói riêng và của cộng đồng nói chung...về vấn đề môi trường, hoạt động TDTT với môi trường, các biện pháp ứng phó, khắc phục, cải thiện và sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, môi trường trong hoạt động TDTT...; thực hiện Thông báo số 61/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ cấp quốc gia năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiến hành tổ chức Hội thảo với chủ đề Giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở đào tạo TDTT trên cả nước”.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"

Căn cứ thông báo số 1539/TB-ĐHSP ngày 29/6/2020 của Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới trong đào tạo giáo viên (International Conference on Teacher Education Renovation - ICTER) với chủ đề của năm 2020 là “Teacher Competencies for Education 4.0”

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu, gửi bài đăng về Viện KHCN TDTT để quản lý trước ngày 12/9/2020.

Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp sơ sở năm 2020-2021
Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp sơ sở năm 2020-2021

Căn cứ kê hoạch công tác NCKH năm 2020-2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021...

Thông báo về việc gửi bài đăng Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, Đại học Sư phạm Huế
Thông báo về việc gửi bài đăng Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, Đại học Sư phạm Huế

Căn cứ thông báo số 703/TB-ĐHSP ngày 11/5/2020 của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ trẻ có nhu cầu gửi bài đăng Kỷ yếu tại Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021
Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021

Thực hiện Công văn sô 1773/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 và kế hoạch 03 năm 2021-2023 ngày 08 tháng 05 năm 2020.

Thông báo về việc đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Thông báo về việc đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và công tác NCKH của sinh viên; giúp sinh viên khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong khoa học, vận dụng các phương pháp NCKH vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực TDTT; bồi dưỡng kiến thức sử dụng trang thiết bị NCKH. Viện KH&CN TDTT thông báo đến các Khoa, Phòng công tác HSSV và sinh viên toàn trường về việc tổ chức đăng ký tham gia CLB Khoa học sinh viên năm 2020.

Thông báo về việc gia hạn nộp đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021
Thông báo về việc gia hạn nộp đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị có thể gửi trước file word phiếu đăng ký và danh sách tổng hợp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 về Viện KH&CN TDTT

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị trong Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN CS cấp sinh viên 2019; Đăng ký nhiệm vụ và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp CS sinh viên năm 2020
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN CS cấp sinh viên 2019; Đăng ký nhiệm vụ và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp CS sinh viên năm 2020

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2019 - 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-TDTTBN ngày 04/6/2019 về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Viện KH&CN TDTT thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 và đăng ký nhiệm vụ, thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020.

Trang 1/2 | Số bài viết: 12
Chuyên mục tin tức