Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí học tập và cấp học bổng

31-03-2022 11-15

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí học tập và cấp học bổng

Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí hocj tập và cấp học bổng xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tin tức