Thông báo giới thiệu danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2020

11-05-2020 00-00

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo Danh sách thành viên được đề cử để tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2020

Chuyên mục tin tức