Thông báo giới thiệu danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2022

12-05-2022 00-00

Thông báo của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường về việc giới thiệu danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2022.

Chuyên mục tin tức