Thông báo lịch tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

13-03-2020 00-00

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo chính thức cho sinh viên, học viên, lưu học sinh các hệ đào tạo của Trường nghỉ học Tuần 31 (từ ngày 16/3 tới hết ngày 22/3/2020). Cụ thể:

1. Sinh viên, học viên, lưu học sinh các bậc, hệ đào tạo của Trường Đại học Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh nghỉ học Tuần 31 (từ ngày 16/3 tới hết ngày 22/3/2020).

2. Học sinh Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Olympic trực thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh học tập theo lịch thông báo của Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Ninh.

Trong thời gian nghỉ học, đề nghị sinh viên, học viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường cũng như có các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và địa phương.

Nếu tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trân trọng!

Chuyên mục tin tức