Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

09-03-2020 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo đến cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 biết và đăng ký

3. QD 37_TTg Tieu chuan thu tuc xet GS PGS

Chuyên mục tin tức