Thông báo ngày bảo vệ Luận án NCS Phạm Thanh Lương

08-06-2020 20-11

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Thanh Lương về đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh Trung học phổ thông, tỉnh Quảng Ngãi ”.   

Ngành: Giáo dục học   

Mã số: 9140101

          Thời gian:   8 giờ 00 Ngày 26 tháng 6  năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức