Thông báo ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Sách Thọ

19-12-2019 00-00

 

 

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 

THÔNG BÁO

 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Ngô Sách Thọ về đề tài:  Đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam vận động viên Vật tự do trình độ cao”.     

Ngành: Giáo dục học            

Mã số: 9140101

            Thời gian:     8 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức