Thông báo ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Cao Cường

30-07-2019 00-00

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Cao Cường về luận án: Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp”.    

Ngành: Giáo dục học            

Mã số: 9140101

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

          Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!                      

Chuyên mục tin tức