Thông báo tãm hoãn thời gian trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá Đại học 53 và các khoá cũ tốt nghiệp 2021

20-07-2021 15-52

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo tạm hoãn thời gian trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá Đại học 53 và các khoá cũ tốt nghiệp 2021, cụ thể như sau

Chuyên mục tin tức