Thông báo thi thăng hạng Chuyên viên chính

07-02-2020 00-00

Thông báo thi thăng hạn viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên  lên chuyên viên chính năm 2020. Đề nghị các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp về phòng Hành chính, Tổng hợp hạn cuối ngày 13/02/2020 (đ/c Lê Thị Lan Chi tiếp nhận)

 

 

Chuyên mục tin tức