Thông báo tiếp tục triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

29-07-2020 00-00

Để đảm bảo cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, vận động viên trong toàn trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Trưởng ban phòng, chống dịch covid -19 trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo như sau  

Chuyên mục tin tức