Thông báo tuyển sinh lớp Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

04-07-2022 00-00

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh các lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  như sau:

Chuyên mục tin tức