Thông báo v/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

14-11-2022 00-00

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023.

Thực hiện Công văn số 4522/BVHTTDL-TCCB ngày 14/11/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh kính đề nghị các đ/c nghiên cứu, đối chiếu  tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, ngạch kế toán viên chính, ngạch kế toán (Có văn bản kèm theo) và đăng ký dự thi nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu nộp hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Bùi Văn Cương tiếp nhận) trước ngày 24/11/2022. Quá thời hạn trên, viên chức không gửi hồ sơ coi như không có nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023.

Trân trọng!

 

Chuyên mục tin tức