Thông báo về công tác giảng dạy, học tập sau nghỉ Tết Nguyên đán

18-02-2021 07-57

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc giảng dạy, học tập sau Tết Nguyên đán

Chuyên mục tin tức