Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành TDTT năm 2022

09-05-2022 10-03

Kính gửi các đơn vị Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành TDTT năm 2022.

Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 gửi về bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính, Tổng hợp - Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trước ngày 13/5/2022.

Trân trọng./.

 

Mẫu đề nghị và biên bản họp đơn vị

Mẫu đăng ký xét bổ nhiệm

Chuyên mục tin tức