Thông báo về việc báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và đăng ký đề cương sách năm 2020

03-02-2020 00-00

 

Thực hiện kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu trong năm 2020 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trung tâm Thông tin, Thư viện thông báo:

1. Các chủ biên đã đăng ký ấn phẩm xuất bản theo Quyết định số 483/QĐ – TDTTBN ngày 15 tháng 5 năm 2019 về việc triển khai tài liệu xuất bản và in nội bộ năm 2019 báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu (theo mẫu - phụ lục 01).

2.  Các cá nhân, đơn vị trong Trường đăng ký đề cương viết mới hoặc tái bản sách năm 2020 (theo mẫu – phụ lục 02).

Bản báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và đăng ký đề cương nộp về Trung tâm Thông tin, Thư viện trước ngày 28/2/2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết, Phó Giám đốc Trung tâm

SĐT: 0936247773                               Email: thuquyet17@gmail.com

Trân trọng!

 

Mẫu báo cáo tiến độ biên soạn tài liệu và Mẫu đăng ký đề cương biên soạn, sửa đổi giáo trình, tài liệu

 

Chuyên mục tin tức