Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

21-03-2020 11-10

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị trong Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021...

Chuyên mục tin tức