Thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023

07-11-2022 00-00

Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 nộp tại phòng Hành chính, tổng hợp, thời hạn cuối ngày 31/01/2023

Nghị định 27_2015

Công văn 4732

Chuyên mục tin tức