Thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15 năm 2020.

12-02-2020 00-00

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", " Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 đề nghị các cá nhân nghiên cứu và thực hiện

Công văn 5651 Bộ GD&ĐT

Công văn 5246 Bộ VH,TT&DL

Nghị định 27 Chính phủ

Chuyên mục tin tức