Thông báo về việc lùi lịch học cho sinh viên đại học chính quy để phòng, chống dịch Covid-19

30-07-2020 00-00

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo cho sinh viên đại học chính quy cụ thể như sau:

Chuyên mục tin tức