Thông báo về việc nộp học phí kỳ II năm học 2019-2020

19-03-2020 00-00

Để đảm bảo tiện ích, an toàn cho phụ huynh, sinh viên trong việc đóng học phí cũng như tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin chính thức với sinh viên Nhà trường về việc đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Cụ thể:

  1. Đối tượng:

Sinh viên hệ chính quy dài hạn các khóa Đại học khóa 52, 53, 54,55 và sinh viên các khóa học tích lũy.

  1. Mức nộp học phí:

    Sinh viên Đại học: 5.300.000 đồng/kỳ (1.060.000đồng/tháng/sinh viên)

  1. Thời gian nộp học phí: Đến hết ngày 31/03/2020
  2. Hình thức nộp: Chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại Trường.

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

+ Số tài khoản: 11.000.61391

+ Tại: Ngân hàng SHB chi nhánh Kinh Bắc - Bắc Ninh (Ngân hàng THCP Sài Gòn - Hà Nội)

          - Nội dung chuyển tiền là: Tên, lớp, khóa, khoa nộp HP kỳ mấy

VD: Nguyễn Văn Nam, lớp BC K53 Khoa GDTC nộp tiền HP kỳ II

          - Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng nếu muốn nhận phiếu thu sẽ sử dụng thẻ sinh viên đến nhận tại Bộ phận Tài vụ khi quay lại học tập tại Trường.

          - Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không được công nhận kết quả đăng ký môn học, không có tên trong danh sách học phần và không được ghi nhận kết quả học môn học trong học kỳ.

          Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0912324352

Chi tiết thông báo:

 /ckfinder/userfiles/files/FILE_20200319_200518_T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%201.pdf

Chuyên mục tin tức