Thông báo về việc phát hành Tạp chí Khoa học Số đặc biệt năm 2021

05-10-2021 15-08

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc phát hành Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao - Số đặc biệt năm 2021 nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (14/12/1961 - 14/12/2021) và 62 năm thành lập Trường (1959-2021)

LINK THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Chuyên mục tin tức