Thông báo về việc thi trực tuyến đối với các môn học tại trường

06-05-2021 00-00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC MÔN HỌC TẠI TRƯỜNG

 

Thực hiện công văn hoả tốc Số: 285/UBND-KGVX ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID - 19;

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường trước tình hình bệnh dịch; Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo tới các Khoa/Bộ môn và sinh viên về việc tiếp tục triển khai thi theo hình thức trực tuyến từ tuần 41 (từ ngày 10/5/2021) ở tất cả các môn thực hành & lý thuyết cho đến khi học tập trung trở lại.

Hình thức thi trực tuyến: giảng viên giao bài tập, sinh viên viết thu hoạch và nộp về phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm thi, để chấm.

Yêu cầu: Giảng viên hướng dẫn chi tiết cho sinh viên; Sinh viên cần ghi rõ thông tin trên bài thi gồm: Họ tên; lớp; khóa; khoa; mã sinh viên; môn thi; lần thi; kỳ học (chính hay phụ - đợt…).

Địa chỉ gửi bài thi: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tầng 3 nhà Hiệu Bộ - trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ - phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng!

LINK THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN

Chuyên mục tin tức