Thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

27-01-2021 12-37

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2021 với tổng số 15 chỉ tiêu.

LINK TOÀN VĂN THÔNG BÁO

LINK MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

Chuyên mục tin tức