Thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021

25-01-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc thu học phí Kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ chính quy các khóa Đại học 53, 54, 55, 56 và  sinh viên các khóa học tích lũy.

Chuyên mục tin tức