Thông báo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

17-08-2020 16-28

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Chuyên mục tin tức