Thông báo về việc Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021; Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

26-05-2020 15-06

Thực hiện kế hoạch số 02, ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường thông báo thời gian đại hội chi tiết:

1. Cấp chi đoàn:

- Thời gian: Thứ 3, ngày 02 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Giảng đường E

2. Cấp Liên Chi đoàn (cấp đơn vị trực thuộc), bao gồm 17 đơn vị thuộc liên chi đoàn là các đơn vị bộ môn chuyên ngành:

- Thời gian: Thứ 4, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm: Giảng đường E

3. Cấp Liên chi đoàn (Cấp Khoa), bao gồm các liên chi đoàn theo cơ cấu tổ chức hành chính các khoa của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

- Thời gian: Thứ 5, ngày 04 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Giảng đường E

HỒ SƠ ĐẠI HỘI

1. Mẫu phông trình chiếu đại hội

2. Kịch bản Đại hội chi đoàn

3. Nhạc Đại hội Đoàn (Quốc ca và Đoàn ca - có lời)

4. Hướng dẫn tổ chức Đại hội

5. Kế hoạch Đại hội chi đoàn

6. Thông báo về việc tổ chức đại hội

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức