Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0"

15-07-2020 00-00

Căn cứ thông báo số 1539/TB-ĐHSP ngày 29/6/2020 của Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới trong đào tạo giáo viên (International Conference on Teacher Education Renovation - ICTER) với chủ đề của năm 2020 là “Teacher Competencies for Education 4.0”

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT thông báo cho các đồng chí cán bộ giáo viên có nhu cầu, gửi bài đăng về Viện KHCN TDTT để quản lý trước ngày 12/9/2020.

Chuyên mục tin tức