Thông báo về việc tổ chức tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên các Trung tâm TDTT, các câu lạc bộ TDTT, doanh nghiệp, tổ chức tập thể và cá nhân kinh doanh dịch vụ TDTT trên toàn quốc

24-09-2020 11-10

Chuyên mục tin tức