Thông báo về việc tổ chức tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên các trung tâm TDTT, các Câu lạc bộ TDTT, doanh nghiệp, tổ chức tổ chức tập thể và cá nhân kinh doanh dịch vụ TDTT trên toàn quốc

31-03-2021 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   186   /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 25  tháng  3   năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên các trung tâm TDTT, các Câu lạc bộ TDTT, doanh nghiệp, tổ chức tổ chức tập thể và cá nhân kinh doanh dịch vụ TDTT trên toàn quốc

 

Kính gửi:   - Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thành toàn quốc

                   - Các trung tâm TDTT, Câu lạc bộ TDTT, doanh nghiệp, tổ chức tổ chức tập thể và cá nhân kinh doanh dịch vụ TDTT trên toàn quốc

Căn cứ Kế hoạch số …./KH-TDTTBN, ngày 17/1/2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên cơ bản và nâng cao các môn Thể dục;

Căn cứ tình hình thực tế về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên cơ bản và nâng cao các môn Thể dục;

Xét đề nghị của Ban tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên cơ bản và nâng cao các môn Thể dục và yêu cầu của các học viên trên toàn quốc.

Ban tổ chức thông báo lịch tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên cơ bản và nâng cao các môn Thể dục như sau:

  1. Thời gian và chương trình đào tạo:
    1. Thời gian: Liên tục tuyển sinh học viên các môn (theo kế hoạch) cụ thể:

- Đợt 1: từ 1/1/2021   đến 30/3/2021

- Đợt 2: từ 1/4/2021   đến 30/6/2021

- Đợt 3: từ 1/7/2021   đến 30/9/2021

- Đợt 4: từ 1/10/2021 đến 30/12/2021

    1. Chương trình đào tạo: Đào tạo và liên kết đào tạo mở các lớp tập huấn chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên các môn Thể dục gồm: Thể dục thể hình và Fitness (Bodybuilding; Fitness; Kick Boxingfitnes; Fight fit; Kickfit fitness; Cycling fitness…); Fitness, Thể dục Thẩm mỹ (BodyPum; Bodycombat; Bodyjam; Hit Cycle; Flowfit; Bum & Tums; Core Fit; Tyf Fit; Rock Fit; Jam Fit…); Thể dục Aerobic (Aerobic, Aerobic Dance; Aerobic Step…); Yoga; Yoga vật lý trị liệu; Thể dục dưỡng sinh; Zumba; Đồng diễn thể dục (Biên đạo, biên kịch, đạo diễn chương trình, tổ chức các sự kiện đồng diễn), Thể dục chữa bệnh và phục hồi chức năng; Khiêu vũ thể thao; Dinh dưỡng thể thao…
  1. Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hà Nội
  2. Kinh phí:

          - Các lớp hướng dẫn viên, cơ bản hạng III (Cấp III): 5.000.000đ/1 học viên

- Các lớp nâng cao hạng II (Cấp II) trở lên: 5.500.000đ/1 học viên

- Kinh phí nộp hồ sơ đăng ký tham gia khóa học: 500.000đ/1 học viên/1 hoặc 2 khóa học đăng ký (Học viên chuẩn bị tài liệu học tập, áo đồng phục và các nội dung khác liên quan đến lớp học theo yêu cầu của ban tổ chức).

          * Ghi chú: Lớp cơ bản (CIII) có thời hạn 5 năm, lớp nâng cao (CII) trở lên (có giá trị không thời hạn). Nếu danh sách học viên được lập do các đơn vị đề nghị phối hợp đào tạo với nhà trường, thì phiếu thu kinh phí của học viên sẽ do đơn vị trình danh sách cấp.

  1. Thông tin và thời hạn đăng ký:

- Các khóa học sẽ được chốt thời gian nhận hồ sơ theo thông báo trước 03 ngày, kể từ ngày ban tổ chức ban hành quyết định thu nhận học viên.

- Hồ sơ đăng ký theo mẫu (phụ lục), minh chứng nhân thân theo quy định để được xét giảm học phí hoặc chụp bản Scan để đăng ký trước qua gmail.training.gymnastics2021@gmail.com.

- Nếu học viên đăng ký học trình độ nâng cao trình độ CII (chứng nhận không thời hạn) hoặc các trình độ cao hơn, cần phải nộp 01 bản sao công chứng đã tham gia tập huấn các lớp hướng dẫn viên (tương đương trình độ cơ bản, cấp III, thời hạn 5 năm), tuy nhiên học viên cũng có thể áp dụng các điều kiện ưu tiên khác, tùy theo hồ sơ cá nhân mà có thể đối chiếu theo các quy định hiện hành.

- Liên hệ: ThS.Đặng Thị Thu Thủy (0588187136), thành viên ban tổ chức

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đề nghị các cơ quan liên quan, các tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị liên kết đào tạo căn cứ theo thông báo này, phối hợp và tạo điều kiện để các học viên có thể tham gia khóa học đạt kết quả tốt nhất./.

Trân trọng thông báo tới Quý Sở, các tổ chức tập thể và cá nhân quan tâm được biết!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Lưu VT, HCTH, C3

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

 

Mẫu đăng ký khóa học

 

Chuyên mục tin tức