Thông báo về việc tổ chức tập huấn lớp chuyên môn nghề nghiệp cho Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên các trung tâm TDTT, các câu lạc bộ doanh nghiệp, tổ chức tập thể và các cá nhân kinh doanh dịch vụ TDTT trên toàn quốc

19-06-2020 00-00

Chuyên mục tin tức