Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến cho sinh viên Đại học chính quy

18-03-2020 00-00

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh triển khai học trực tuyến cho sinh viên Đại học chính quy từ tuần 32.

Link hướng dẫn sinh viên tham gia học tập trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại: http://upes1.edu.vn/huong-dan-sinh-vien-tham-gia-hoc-tap-truc-tuyen-tren-may-tinh-hoac-dien-thoai-12102

Thông báo chi tiết:

Chuyên mục tin tức