Thông báo về việc xuất bản Số Đặc biệt / 2020 - Tạp chí Khoa học Đào tào tạo và Huấn luyện thể thao

16-10-2020 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao Số Đặc biệt năm 2020 nhân kỷ niệm 61 năm thành lập Trường (1959-2020) và 59 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường (14/12/1961-14/12/2020)

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Chuyên mục tin tức