Thông báo việc tiếp tục triển khai tổ chức thi theo hình thức đào tạo trực tuyến

27-08-2021 16-31

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022. Nhà trường thông báo tới các đồng chí cán bộ Khoa, giảng viên bộ môn theo dõi thực hiện để hoàn thành kế hoạch đào tạo

Chuyên mục tin tức