Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2019

14-06-2019 09-27

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 01 tháng  3 năm 2019 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã ban hành thông báo số 92/TB-TDTTBN về việc tổ chức tuyển sinh Cao học năm 2019, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển sinh đến hết ngày 15/5/2019.

Chuyên mục tin tức