Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Golf năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Golf năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Nguyễn Xuân Hường số điện thoại 0989063019; Email Bmgolf@gmail.com

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bóng đá, Đá cầu năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bóng đá, Đá cầu năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ thầy Nguyễn Tuấn Anh số điện thoại 0905888668; Email football.upes1.vn@gmail.com

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020
Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020. Ký hiệu trường: TDB; Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại 02222.217221, Fax: 0222.2832550

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020
Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020. Ký hiệu trường: TDB; Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại 02222.217221, Fax: 0222.2832550

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bóng bàn năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bóng bàn năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Hồ Mạnh Trường; số điện thoại 0946548282; Email hotruong_1@yahoo.com

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Y sinh học TDTT năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Y sinh học TDTT năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Trương Đức Thăng, số điện thoại 0983080117; cô Nguyễn Thúy Sinh, số điện thoại 0989080311; cô Nguyễn Thị Thùy Dương, số điện thoại 0988900477; Email khoaysinhhoctdtt@gmail.com

Thông báo về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua CNTT
Thông báo về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua CNTT

Thực hiện Công văn số 1312/BVHTTDL-VP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua công nghệ thông tin, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo kế hoạch làm việc từ ngày 01/4/2020 đến khi có thông báo mới như sau:

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Bóng Ném năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Lê Thị Thanh Thủy số điện thoại 0363292929; Email lethuybmbn@gmail.com

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Cầu lông năm 2020
Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Cầu lông năm 2020

Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ TS Nguyễn Văn Đức, số điện thoại 0963551974 hoặc TS Nguyễn Văn Thạch số điện thoại 0906225212; Email bomoncaulong.tdttbn@gmail.com

Trang 1/106 | Số bài viết: 1051
Chuyên mục tin tức