Thông báo mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1089/TB-CBQL ngày 06/9/2021 của Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có yêu cầu tham dự lớp học nộp hồ sơ theo yêu cầu tại Bộ phận Tổ chức cán bộ. Hạn cuối ngày 13/10/2021. Trân trọng./.

Danh sách phòng thi tuyển sinh đại học đợt 2 _ năm 2021
Danh sách phòng thi tuyển sinh đại học đợt 2 _ năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo danh sách phòng thi, số báo danh, ID, mật khẩu tham gia dự thi tuyển sinh đại học chính quy trực tuyến đợt 2 - 2021

Quy trình thi năng khiếu trên phần mềm zoom trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2021
Quy trình thi năng khiếu trên phần mềm zoom trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2021

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo quy trình thi năng khiếu trên phần mềm zoom trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2021

Thông báo việc tiếp tục triển khai tổ chức thi theo hình thức đào tạo trực tuyến

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022. Nhà trường thông báo tới các đồng chí cán bộ Khoa, giảng viên bộ môn theo dõi thực hiện để hoàn thành kế hoạch đào tạo

Trang 3/147 | Số bài viết: 1461
Chuyên mục tin tức