TKB tuần 11

10-10-2021 20-48

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 11

     Từ ngày 11-10 đến 16-10 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 

CS56GDTC1

Tuấn

CS54GDTC

Đ.Anh

 

CS56GDTC1

Sơn

 

 

PTBD55YH

Đ.Anh

PTBD55QL

T.Anh

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS54HL

Đ.Anh

 

CS56HL2

Đ.Anh

 

CS54HL

Đ.Anh

 

CS56HL2

Sơn

 

CS56GDTC2

Sơn

 

 

 

 

5+6

(14h-15h45)

CS56HL1

Đ.Anh

 

 

CS56GDTC2

Đ.Anh

CS55GDTC

Tuấn

PTBD55YH

T.Anh

PTBD55QL

T.Anh

 

CS56HL1

Tuấn

CS54GDTC

Đ.Anh

CS55HL

T.Anh

 

 

7+8

(16h15-18h00)

CS55HL

Tuấn

 

CS54GDTC

Đ.Anh

CS55HL

T.Anh

CS55GDTC

Tuấn

 

 

 

 

 

         

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/C Sơn đi DQTV hết thứ 4. Đ/C Huyền học TCLLCT tập trung 6 tháng

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

18

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

10

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

08

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

06

 

Tổng

42

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức