TKB tuần 12

15-10-2021 16-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 12

     Từ ngày 11-10 đến 16-10 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

CS54GDTC

Đ.Anh

CS56HL2

Sơn

 

CS56GDTC2

Sơn

CS54GDTC

Đ.Anh

CS54HL

Tuấn

 

 

CS56GDTC1

Sơn

 

CS54HL

Đ.Anh

 

Thi PTBD55YH

Đ.Anh

Thi PTBD55QL

T.Anh

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS54HL

Đ.Anh

CS56GDTC2

Sơn

 

CS56HL2

Sơn

 

CS54HL

Đ.Anh

 

CS56HL2

Sơn

 

CS56GDTC2

Sơn

CS56GDTC1

Đ.Anh

CS56HL1

Tuấn

 

 

 

5+6

(14h-15h45)

CS56HL1

Đ.Anh

CS56GDTC1

Sơn

 

 

CS55GDTC

Tuấn

 

CS56HL1

Sơn

CS54GDTC

Đ.Anh

 

CS55HL

T.Anh

 

 

7+8

(16h15-18h0)

CS55HL

T.Anh

CS55GDTC

Tuấn

 

CS54GDTC

Đ.Anh

CS55HL

T.Anh

 

 

 

 

 

         

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/C  Huyền đi học

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

18

1

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

08

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

06

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

18

 

Tổng

50

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức