TKB tuần 15

07-11-2021 09-18

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 15

     Từ ngày 08-11 đến 12-11 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

 

1+2

(7h-8h45)

CS56HL2

Đ.Anh

CS57HL2

Tuấn

 

CS56GDTC2

Sơn

CS57GDTC

Tuấn

 

CS56HL2

Đ.Anh

CS57HL2

Tuấn

CS57HL1

T.Anh

 

CS56GDTC1

Sơn

 

CS57HL2

Tuấn

 

CS57HL1

Tuấn

 

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS56GDTC2

Sơn

Thi CS54 GDTC

Đ.Anh-Tuấn-T.Anh

CS57HL1

Tuấn

 

CS57GDTC

Sơn

 

CS55GDTC

T.Anh

CS56HL2

Đ.Anh

CS56GDTC2

Sơn

CS56GDTC1

T.Anh

CS56HL1

Đ.Anh

CS57GDTC

Tuấn

 

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

CS56HL1

Đ.Anh

CS56GDTC1

Sơn

 

 

CS55GDTC

T.Anh

 

CS56HL1

Đ.Anh

CS55HL

T.Anh

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

CS55HL

T.Anh

 

CS55HL

T.Anh

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

12

1

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

14

1

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

14

1

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

12

1

Tổng

58

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

 

Chuyên mục tin tức