TKB tuần 23

02-01-2022 22-02

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 23

     Từ ngày 04-01 đến 08-01 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 

CS57GDTC

Sơn

 

 

CS57HL2

T.Anh

 

 

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

 

CS57HL1

Tuấn

 

 

CS57GDTC

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn

CS57HL1

Đ.Anh

 

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

 

CS57HL2

T.Anh

 

CS57HL2

T.Anh

 

CS57GDTC

Sơn

 

CS57HL2

Đ.Anh

CS57HL1

Tuấn

CS57GDTC

Sơn

 

 

7+8

(15h45-17h30)

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

9+10

(19h-20h45)

 

 

CS VĐV cấp cao K57

Tuấn

CS VĐV cấp cao K57

Tuấn

CS VĐV cấp cao K57

Sơn

CS VĐV cấp cao K57

Sơn

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

06

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

10

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

06

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

10

1

Tổng

24

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức