TKB Tuần 31

31-07-2022 08-43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                            Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 31

( Từ ngày: 1/8/2022  Đến  6/8/2022 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 CS K57 HLTT

         Kiên

  CS K57 GDTC

          Hoàng

        

 

    CS K57 HLTT

         Kiên

  CS K57 GDTC

        Hoàng

3-4

      

 

 

       

 

 

 

   

       

5-6

 

       

   

 

       

       

 

7-8

 

       

 

 

 

 

 

   

 

      Ghi chú :

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

4

 

 

2

Nghiêm Thị Giang

           

        

 

3

Nguyễn Tiến Chung

 

       

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

4

 

                                                     

Tổng

         

 

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức