TKB Tuần 31- 2022

30-07-2022 15-00

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31

Từ ngày 01-08 đến 06-08 năm 2022

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

 

 

 

      

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 CS 57 HLTT L2

Đức Anh

CS 57 GDTC

Sơn

CS 57 HLTT L1

Tuấn- Thân

CS 57 HLTT L2

Tuấn

CS 57 HLTT L1

Đức Anh - Sơn

CS 57 GDTC

Thân

 

 

3+4

(9h15-11h)

 

 

 

 

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

 

 

 

 

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

 

Trưởng bộ môn         

Giáo vụ BM

 

1

TS. Nguyễn Đức Anh

04

 

 

 

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

04

 

 

Nguyễn Đức Anh      

Nguyễn Sơn

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

04

 

 

 

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

 

 

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

04

 

 

 

 

Tổng

16

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức