TKB - Tuần 34

06-04-2020 20-24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN BẮN SÚNG-BẮN CUNG

 

 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN:34

TỪ NGÀY:06/04/2020 ĐẾN NGÀY: 11/04/2020

KỲ 2  Năm học 2019-2020

 

Thứ

 

Tiết

2

3

4

5

6

7

1+2

 

CS55 HL

HƯNG

CS55 HL

HƯNG

CS55 HL

HƯNG

CS55 HL

HƯNG

 

3+4

 

CS55 HL

MINH

CS55 HL

MINH

CS55 HL

MINH

CS55 HL

MINH

 

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng Bộ môn

 

 

 

 

TS Trần Anh Vương

 

 

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

ThS Đỗ Quang Hưng

 

 

Bảng tổng hợp giờ

Thứ tự

Giáo viên

Giờ dạy

1

Trần Anh Vương

 

2

Đỗ Quang Hưng

08

3

Lê Hồng Minh

08

4

 

 

Tổng giờ

 

 

Ghi chú: ID và Pasword phần mềm zoom

Thầy Hưng

Thầy Minh ID: 3291517954 Pasword: 123

Chuyên mục tin tức