TKB tuần 35

26-03-2022 15-54

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 35

     Từ ngày 28-03 đến 02-04 năm 2022

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

CS57HL2

Đ.Anh

 

CS57GDTC

Đ.Anh CS57HL1

Sơn

CS55GDTC

Tuấn

CS55GDTC

Đ.Anh

CS57HL1

Sơn- Tuấn

 

 

CS57GDTC

Tuấn

CS57HL2

Sơn

 

CS57HL2

Tuấn

CS56HL1,2

Sơn -Đ.Anh

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS54HL

Đ.Anh

CS55HLTT

Tuấn CS54HL

Đ.Anh

CS56HL1,2

Sơn

 

CS56GDTC1

Sơn

CS54HL

Đ.Anh CS57GDTC

Tuấn

CS54HL

Tuấn

CS56GDTC1

Sơn

 

CS55HLTT

Tuấn

CS54HL

Đ.Anh

 

 

 

5+6

(13h30-15h15)

CS56GDTC2

Sơn

CS56GDTC1

Đ.Anh

 

 

CS56HL1,2

Sơn- Tuấn

CS56GDTC2

Sơn CS55HLTT

Tuấn

 

CS55GDTC

Đ.Anh

CS56GDTC2

Sơn

 

 

 

 

7+8

(15h45-17h30)

 

 

 

CS57HL1

Tuấn-Sơn

 

 

 

 

           

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

20

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

22

 

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

00

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

24

 

Tổng

 

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức