TKB tuần 4

22-08-2021 09-13

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 04

     Từ ngày 23-08 đến 28-08 năm 2021

   HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

PTBD(1)

Sơn

PTBD(1)

Đ.Anh

CS56GDTC1

Sơn

 

PTBD(1)

Sơn

CS56GDTC1

Sơn

PTBD(4)

Tuấn

PTBD55YH

Đ.Anh

PTBD55QL

Sơn

 

 

3+4

(9h15-11h)

PTBD(3)

Tuấn

CS54HL

Đ.Anh

 

PTBD(2)

Sơn

CS54GDTC

Đ.Anh

PTBD(2)

Sơn

CS54HL

Đ.Anh

PTBD(3)

Tuấn

CS56HL2

Đ.Anh

CS56GDTC2

Sơn

 

 

 

5+6

(14h-15h45)

CS56HL1

Đ.Anh

PTBD(2)

Sơn

PTBD(3)

Tuấn

CS56HL2

Đ.Anh

 

CS56GDTC2

Sơn

CS55GDTC

Tuấn

PTBD55YH

Đ.Anh

PTBD55QL

T.Anh

CS56HL1

Đ.Anh

 

CS55GDTC

Tuấn

 

 

7+8

(16h15-18h00)

CS55HL

T.Anh

PTBD(4)

CS55HL

T.Anh

PTBD(4)

CS54GDTC

Đ.Anh

CS55GDTC

Tuấn

CS54GDTC

Đ.Anh

 

 

 

Tuấn

Tuấn

     

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

24

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

18

 

3

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

06

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

20

 

Tổng

6 8

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

 

Chuyên mục tin tức